پرواز 572

ویدیو سالروز سقوط هواپیما 572 اکراین

https://closeupart.ir/wp-content/uploads/2022/02/پرواز-752.mp4 desktop_macهدف پروژهطراحی فتوموشن مسافران درگذشته و تدوین ویدیو جهت بزرگداشت سالروز حادثه و همدردی با بازماندگان مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندههنر های تصویری مستند سازان کلوز آپ…
فهرست