میرزاکوچک

تبریک نوروز سال 1399 رسانه رادیو رشت

desktop_macشرح پروژه ویدیو تبریک نوروز 1399 رسانه دیداری و شنیداری رادیو رشت در روز های پایانی اسفند 1398 که همگام با آغاز ویروس کرونا بود و چند روزی بیشتر به…
فهرست