ماکان جعفر زاده

پتینه با بتهون

desktop_macشرح پروژه تولید محتوای ویدیویی برای سوشال مدیا ماکان جعفر زاده (ماکان آرت) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهمجموعه هنری ماکان آرت desktop_macسال تولیدتیر ماه 1401 مشاهده دیگر پروژه…
فهرست