فاضلاب_شهری

معرفی دکتر حسن اکبر زاده

desktop_macهدف پروژه تولید مجموعه برنامه های معرفی مشاهیر گیلان (دکتر حسن اکبر زاده) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهرسانه دیداری و شنیداری رادیو رشت desktop_macسال تولیدفروردین ماه 1399 مشاهده…

مستند اقدامات انجام شده سازمان پسماند استان گیلان

desktop_macهدف پروژهشرح اقدامات انجام شده سازمان مدیریت پسماند استان گیلان جهت بهبود اوضاع رودخانه های رشت مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهسازمان مدیریت پسماند های گیلان desktop_macسال تولیداسفند ماه…
فهرست