عکاسی غذا

سکانس آخر 1402

desktop_macشرح پروژه گزیده ای از پروژه های تصویری کلوزآپ در سال 1402 مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهنده کلوز آپ desktop_macسال تولیداسفند 1402 مشاهده دیگر پروژه های انجام شده

تولید محتوا پیج اینستاگرام صنایع غذایی مهرآیین

desktop_macشرح پروژه ویدیو تولید محتوا سوشال مدیا رستوران هانی مون مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهصنایع غذایی مهرآیین desktop_macسال تولیدبهار و تابستان 1401 مشاهده دیگر پروژه های انجام شده

ویدیو فضا های داخلی رستوران هانی مون

desktop_macشرح پروژه ویدیو تولید محتوا سوشال مدیا رستوران هانی مون مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهمجموعه رستوران های هانی مون desktop_macسال تولیدتابستان 1400 مشاهده دیگر پروژه های انجام شده

عکاسی غذا از رستوران هانی مون

desktop_macشرح پروژه عکاسی از محیط داخلی رستوران و عکاسی استودیویی از غذا های منوی رستوران جهت چاپ و اجرا در رسانه های محیطی، منو، بروشور و همچنین سوشال مدیا مشاهده…

عکاسی تبلیغاتی از فست فود فنو

desktop_macشرح پروژه عکاسی تبلیغاتی از فست فود FANO جهت انتشار در سوشال مدیا، استفاده در منو و نصب در لایت باکس های شهری مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهفست…
فهرست