شهر خلاق خوراک شناسی

رشت شهر خلاق خوراک شناسی

desktop_macهدف پروژه سال 94 شهر رشت با بیش از170 نوع تنوع غذایی به عنوان شهر خلاق خوراک از سوی سازمان یونسکو ثبت شد به همین منظور جهت شناساندن رسپی اصیل…
فهرست