سویه امیکرون

راه های پیشیگیری از ویروس کرونا

desktop_macشرح پروژه باتوجه به نگرانی های ایجاد شده در پی ابتلا به ویروس کرونا، در این موشن گرافیک به راه های پیشگیری از ابتلا به این ویروس پرداخته شده است.…
فهرست