دکتر جمشیدی

تولید محتوای آموزشی دکتر علیرضا جمشیدی

desktop_macشرح پروژه تولید ویدیو های آموزشی جهت وبسایت و سوشال مدیا دکتر علیرضا جمشیدی مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهدکتر علیرضا جمشیدی desktop_macسال تولیدتیر ماه 1401 مشاهده دیگر پروژه…
فهرست