تصویربرداری

پوشش تصویری جشن روز پزشک

desktop_macشرح پروژه پوشش تصویری،عکاسی و صدا برداری از جشن بزرگداشت روز پزشک و داروساز کلینیک دندانپزشکی دانا رشت مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهکلینیک دندانپزشکی دانا رشت desktop_macسال تولیدشهریور…
فهرست