ایونت

موشن گرافیک نمایشگاه نقاشی خیال ما

desktop_macهدف پروژه طراحی موشن گرافیک نمایشگاه گروهی نقاشی برای تولید محتوا پیج اینستاگرام به جهت تخصصی بودن نمایشگاه برای کودکان و برگزاری در شهر یزد و شیراز از المان های…

تیزر ایونت تشخیص عسل طبیعی

desktop_macهدف پروژه تیزر ایونت تشخیص عسل طبیعی ر رشت در این تیزر تفوات عسل طبیعی با عسل های شکری به اختصار و برای آشنایی مخاطب با ماهیت ایونت شرح داده…

پوشش تصویری همایش بازاریابی و فروش

desktop_macشرح پروژه پوشش تصویری هشتمین همایش دو روزه مدیریت بازاریابی و فروش شرکت مدیران نو اندیش مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهشرکت مدیران نواندیش (مدیرنو) desktop_macسال تولیدشهریور ماه 1398…

آیین رونمایی کتاب بازاریابی مدرسه و کارگاه آموزشی مدرسه ایده آل

desktop_macهدف پروژه پوشش تصویری آیین رونمایی کتاب مدرسه بازاریابی و تولید ویدیو کوتاه از گزیده سخترانی افراد و  گارگاه بازاریابی مدرسه مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهشرکت پویشگران فرانگر…

موشن گرافیک معرفی اهداف سلسله نشست های سرا

desktop_macشرح پروژه طراحی موشن گرافیک جهت معرفی اهداف برگذاری سلسه نشست های سِرآ (سیر رهیافت آگاهی) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهدبیرخانه دائمی سلسله نشست های سرا desktop_macسال تولیدبهمن…

مستند معرفی نشست های سرا

desktop_macهدف پروژهمعرفی نشست ها و اهداف برگذاری و همچنین تاثیرات این نشست برجامعه (سیر رهیافت آگاهی) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهدبیرخانه سلسله نشست های سرا cera (سیر رهیافت…
فهرست