معرفی خدمات کترینگ شفیعی

تولید محتوای معرفی خدمات کترینگ شفیعی به روش پرده کروماکی

موشن گرافیک معرفی اساتید

رشت شهر خلاق خوراک شناسی

جشن پنجمین سالگرد تاسیس مدیران نواندیش

تولید محتوای آموزشی دکتر علیرضا جمشیدی

جشن پنجمین سالگرد تاسیس مدیران نواندیش
تولید محتوای آموزشی دکتر علیرضا جمشیدی
فهرست