معرفی نشست ها و اهداف برگذاری و همچنین تاثیرات این نشست برجامعه

(سیر رهیافت آگاهی)

موشن گرافیک معرفی اساتید

رشت شهر خلاق خوراک شناسی

جشن پنجمین سالگرد تاسیس مدیران نواندیش

معرفی خدمات کترینگ شفیعی

مستند اقدامات انجام شده سازمان پسماند استان گیلان
مستند معرفی اداره مطالعات و پژوهش های شهرداری رشت
فهرست