معرفی نشست ها و اهداف برگذاری و همچنین تاثیرات این نشست برجامعه

(سیر رهیافت آگاهی)

ویدیو افتتاحیه فست فود اُزراک

تیزر تبلیغاتی مبلمان صاحب قرانیه

موشن گرافیک معرفی اساتید

رشت شهر خلاق خوراک شناسی

مستند اقدامات انجام شده سازمان پسماند استان گیلان
مستند معرفی اداره مطالعات و پژوهش های شهرداری رشت
فهرست