معرفی نشست ها و اهداف برگذاری و همچنین تاثیرات این نشست برجامعه

(سیر رهیافت آگاهی)

سکانس آخر 1402

ویدیو افتتاحیه فست فود اُزراک

تیزر تبلیغاتی مبلمان صاحب قرانیه

موشن گرافیک معرفی اساتید

مستند اقدامات انجام شده سازمان پسماند استان گیلان
مستند معرفی اداره مطالعات و پژوهش های شهرداری رشت
فهرست