آیین رونمایی کتاب بازاریابی مدرسه و کارگاه آموزشی مدرسه ایده آل

پوشش تصویری آیین رونمایی کتاب مدرسه بازاریابی و تولید ویدیو کوتاه از گزیده سخترانی افراد و  گارگاه بازاریابی مدرسه

ویدیو افتتاحیه فست فود اُزراک

تیزر تبلیغاتی مبلمان صاحب قرانیه

موشن گرافیک معرفی اساتید

رشت شهر خلاق خوراک شناسی

پوشش تصویری همایش بازاریابی و فروش
معرفی فروشکاه آنلاین گمبو
فهرست