پرده سبز

تولید محتوا بسته های آموزشی ریاضیات آسان یومینز با تکنیک پرده سبز

desktop_macهدف پروژهتولید محتوای ویدیویی بسته های آموزشی ریاضیات آسان (یومینز) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهمرکز پرورش هوش های چند گانه ریاضی آریا desktop_macسال تولیدآذر ماه ماه 1398 مشاهده…
فهرست