عکاسی رستوران

عکاسی غذا از رستوران هانی مون

desktop_macشرح پروژه عکاسی از محیط داخلی رستوران و عکاسی استودیویی از غذا های منوی رستوران جهت چاپ و اجرا در رسانه های محیطی، منو، بروشور و همچنین سوشال مدیا مشاهده…

عکاسی غذا از رستوران ارگ تبریز

desktop_macشرح پروژه عکاسی غذا از رستوران ایرانی ارگ تیریز جهت انتشار در سوشال مدیا،وبسایت مجموعه و رسانه های محیطی مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهرستوران ارگ تبریز رشت desktop_macسال…
فهرست