سالاد ماکارونی

تیزر تبلیغاتی محصولات غذایی خاتون

desktop_macهدف پروژهساخت تیزر تبلیغاتی محصولات غذایی خاتون به تصویر کشیدن مراحل طبخ سالاد ماکارونی به دلیل جذابیت بصری و همچنین تاکیر بر ارگانیک بودن مواد استفاده شده و همچنین القای…
فهرست