اجرای زنده موسیقی

تکنوازی تار سجاد حقگو

desktop_macشرح پروژه تکنوازی تار سجاد حقگو در جشنوره گیله دختر 1399 مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهرسانه‌ی دیداری شنیداری رادیو رشت desktop_macسال تولیدتیر ماه 1399 مشاهده دیگر پروژه های…
فهرست